Telefono interesgarriak

Udaletxea 943779100
Turismo bulegoa 943769003
Taxiak 943761950
SOS Deiak 112
Postetxea 943762685
Osasun Zentroa 943035400
Debagoiena ospitalea 943035300